Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plStowarzyszenie
dpskoszelew

 

Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku Koszelew 2, 09-530 Gąbin tel. (24)267-51-59
e-mail: stowarzyszenie4@op.pl

Przekaż 1% podatku KRS 0000327724

dpskoszelew

Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań" działa od 9 kwietnia 2009 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na rzecz naszych mieszkańców oraz ludzi starych i niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego. (nr. KRS 0000327724).

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie zadań statutowych DPS w Koszelewie ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno - bytowych.
Działanie na rzecz rozwoju, edukacji, nauki i kultury oraz pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury.
Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.
Zapraszamy do współpracy oraz prosimy o udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego. Jeżeli chcesz wspomóc nasze Stowarzyszenie prosimy o wpłatę na konto: Nr. 60 9013 0003 0000 2352 2000 0010

AKTUALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ W 2015 ROKU

1. Organizacja Festynu „Noc Świętojańska 2015” w partnerstwie z DPS w Koszelewie.

Festyn przeznaczony był dla mieszkańców DPS-ów z woj. Mazowieckiego oraz dla środowiska lokalnego.

2. Organizacja wycieczki do ZOO w Płocku dnia 02.09.2015 roku.

w partnerstwie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

3. Realizacja projektu „By pamięć została, gdy lata przeminą” 15 października 2015 roku w partnerstwie w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

Zadanie polegało na zorganizowaniu wystawy prac mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie wykonanych podczas zajęć terapeutycznych oraz stworzonych w zaciszu swojego pokoju. Wydana została również publikacja pt. „Moje dzieło to ślad mojego istnienia” prezentująca twórczość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

4. Realizacja projektu „WIERSZOKLECI I POECI – PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 23 październik 2015 roku

Zadanie polegało na zorganizowaniu jednodniowego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych polegającego na prezentacji różnorodnych form twórczości przez niepełnosprawnych mieszkańców z Domów Pomocy Społecznej z woj. mazowieckiego oraz osób niepełnosprawnych z gminy Gąbin.

5. Organizacja konkursu „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Koszelewie w grudniu 2015 roku.

6. Zakup paczek na Wigilię dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie – grudzień 2015 rok.

 

 

OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ W 2014 ROKU

 

 1. Organizacja Festynu „Noc Świętojańska 2014” (25.06.2014r.) w partnerstwie z DPS w Koszelewie. Festyn przeznaczony był dla mieszkańców DPS-ów z woj. Mazowieckiego oraz dla środowiska lokalnego.

 1. Organizacja wycieczki trasą „Kruszwica, Inowrocław” dnia 09.09.2014 roku w partnerstwie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie dla mieszkańców DPS w Koszelewie.

 1. Realizacja projektu „WIERSZOKLECI I POECI – promowanie twórczości osób niepełnosprawych” 24 października 2014 roku. Zadanie polegało na zorganizowaniu jednodniowego przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych polegającego na prezentacji różnorodnych form twórczości przez niepełnosprawnych mieszkańców z Domów Pomocy Społecznej z woj. mazowieckiego oraz osób niepełnosprawnych z gminy Gąbin. Przegląd odbył się w Ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowy w Zaździerzu 24 października 2014 roku.

 2. Organizacja wyjazdu do Teatru Dramatycznego w Płocku dnia 16.12.2014 roku na sztukę „Opowieść Wigilijna” dla mieszkańców DPS w Koszelewie.

OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ W 2013 ROKU

 1. Podpisanie umowy z Bankiem Żywności w Płocku na 2013 rok. Pozyskiwaliśmy produkty spożywcze z Banku Żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz dla ludzi najuboższych ze środowiska lokalnego. Zapewnialiśmy żywność 190 osobom.

 1. Realizacja projektu „DODAĆ ŻYCIA DO LAT”. Zadanie składało się z trzech modułów: wyjazd do teatru, warsztaty teatralne oraz spotkanie integracyjne „Dni Otwarte”, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego oraz osoby starsze mieszkające w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Projekt realizowany był od stycznia do maja 2013 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

 1. Organizacja Zabawy Karnawałowej (12.02.2013r.) i Wieczoru Walentynkowego (14.02.2013r.) w partnerstwie z DPS w Koszelewie.

 1. Organizacja Festynu „Noc Świętojańska 2013” (27.06.2013r.) w partnerstwie z DPS w Koszelewie. Festyn przeznaczony był dla mieszkańców DPS-ów z woj. Mazowieckiego oraz dla środowiska lokalnego.

 1. Organizacja ogniska „Pożegnanie lata 2013” (30.08.2013r.) w partnerstwie z DPS w Koszelewie

 1. Organizacja wycieczki trasą „Gniew, Pelplin, Tczew” dnia 17.09.2013 roku w partnerstwie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.

 1. Organizacja wyjazdu do kina Przedwiośnie w Płocku dnia 10.10.2013 roku w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Koszelewie na film „Wałęsa – człowiek z nadziei”

 1. Zakup paczek na Wigilię dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie (24.12.2013r.)OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ W 2012 ROKU

 1. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Płocku na rok 2012. Pozyskiwaliśmy produkty spożywcze z Banku Żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz dla osób najuboższych ze środowiska lokalnego. Zapewnialiśmy żywność 190 osobom.
 2. Realizacja projektu „Fotografia i komputer są również dla nas”
  Termin: 01.04.2012 – 30.09.2012
  Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku. W ramach projektu odbył się kurs komputerowy podstawowy i kurs komputerowy zaawansowany oraz warsztaty fotograficzne. dla 20 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Uczestnicy warsztatu fotograficznego uczestniczyli w plenerze fotograficznym do Torunia. Pracownia komputerowa dla mieszkańców DPS-u została wzbogacona o jedno stanowisko (czyli laptop, biurko, krzesło).
  Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  3.Organizacja festynu „Noc Świętojańska”
  Termin: 01.06.2012 – 30.06.2012
  Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Koszelewie
  Festyn przeznaczony był dla mieszkańców DPS-ów z woj. Mazowieckiego oraz dla środowiska lokalnego.
  4. Realizacja projektu „Dla każdego coś pożytecznego”
  Termin: 01.06.2012 – 30.11.2012
  Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku. W ramach projektu odbyły się warsztaty florystyczne, plastyczne oraz fotograficzno – filmowe dla 20 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Uczestnicy warsztatu fotograficzno - filmowego uczestniczyli w plenerze fotograficzno – filmowym do Kazimierza Dolnego. 
  Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  5. Realizacja projektu „III Przegląd Twórczości Rodzimej - Barwy Folkloru”
  Termin: od 01.10.2012 – 30.11.2012
  Miejsce:  Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ośrodek 12 Dębów w Zaździerzu.
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej       
  w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku.
  Zadanie polegało na zorganizowaniu jednodniowego przeglądu twórczości rodzimej  polegającego na prezentacji różnorodnych form twórczości ludowej przez mieszkańców z Domów Pomocy Społecznej z woj. mazowieckiego i społeczności lokalnej z gminy Gąbin. Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  6. Realizacja projektu „Dodać życia do lat”
  Termin: od 01.10.2012 – 31.12.2012
  Miejsce:  Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ośrodek Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy Zdroju
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku w partnerstwie z DPS w Koszelewie.
  Zadanie polegało na zorganizowaniu 5-dniowego wyjazdu rehabilitacyjno - turystyczno – rekreacyjnego dla 16 mieszkańców DPS-u w Koszelewie do ośrodka „Nowy  Dom Zdrojowy” położonego w malowniczym kurorcie Beskidu Sądeckiego w Krynicy  Zdrój w dniach23-27.11.2012 roku.
  Drugą część projektu była prezentacja multimedialna zdjęć obrazujących turnus w Krynicy Zdrój zrobionych przez uczestników. Prezentacja odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w dniu 06.12.2012 roku.
  Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.
  7. Ze środków które otrzymaliśmy w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zakupiliśmy paczki na Wigilię (24.12.2012)  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz produkty na słodki poczęstunek podczas Wigilii, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w dniu 24 grudnia 2012 roku.


  OSIĄGNIĘCIA  STOWARZYSZENIA "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" W 2011 ROKU
  - Pozyskiwaliśmy produkty spożywcze z Banku Żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz dla osób najuboższych ze środowiska lokalnego.
- W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - potrafimy być aktywni" realizowanego w terminie od marca do sierpnia odbył się kurs komputerowy oraz warsztaty tkackie i rzeźbiarskie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Projekt zakończył się wycieczką do Muzeum wsi Mazowieckiej  do Sierpca. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- w ramach projektu "Terapia przez sztukę - promowanie twórczości osób niepełnosprawnych" realizowanego w terminie od lipca do września odbyły się warsztaty teatralne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego z gminy Gąbin oraz niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Podczas warsztatów powstała sztuka teatralna "I co my teraz zrobimy , która została  zaprezentowana na plenerowym spotkaniu integracyjnym w dniu 10 września 2011 roku.  Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- w ramach projektu  "Wyjazd po zdrowie" w terminie od 15.10.2011 do 25.10.2011 mieszkańcy Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjno - turystyczno - rekreacyjnym w Krynicy  Zdroju. Projekt przeznaczony był do dla 30 osób niepełnosprawnych mieszkańców DPS-u w Koszelewie. Drugą częścią projektu była prezentacja multimedialna zdjęć obrazujących turnus w Krynicy Zdroju  zrobionych przez uczestników. Prezentacja odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w dniu 09.11.2011 roku. Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- w ramach projektu   "II Przegląd Twórczości Rodzimej - Barwy Folkloru" w dniu 25.11.2011 roku odbył się przeglądu twórczości rodzimej  polegający na prezentacji różnorodnych form twórczości ludowej przez mieszkańców z Domów Pomocy Społecznej z woj. mazowieckiego i społeczności lokalnej z gminy Gąbin. Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- w ramach projektu  "Stolica też jest dla Nas" w dniu 29 listopada 2011 roku Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań" zorganizowało jednodniową wycieczkę do Warszawy dla 10 osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego oraz dla 15 osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- w ramach projektu  "Mikołajki - sposób na aktywną integrację" w terminie od 07.11.2011 do 07.12.2011 odbyły się warsztaty  zajęciowe dla 20 osób niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, podczas których  osoby te pod okiem profesjonalnego twórcy ludowego przygotowały ludowe elementy i ozdoby  Bożonarodzeniowe do dekoracji choinki  oraz program artystyczny prezentujący obrzędy Bożonarodzeniowe.  Finałem zajęć warsztatowych było spotkanie integracyjne pt.  "Mikołajki". Spotkanie przewidziane było dla 70 osób niepełnosprawnych (uczestnicy  warsztatów, osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego z opiekunami, niepełnosprawni mieszkańcy DPS-u) Projekt był współfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W roku 2011 przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 3264,60 zł.
Kwota ta została przeznaczona w  całości  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego.
Przychód stowarzyszenia z działalności statutowej w roku 2011 wyniósł 160 520,83 zł. W skład tej kwoty weszły  darowizny, dotacje, składki członkowskie, 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" W 2009 ROKU

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 2004 - 2012